OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7 - Opady marznące Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.73.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.73.2020 - budowa gazociągu w pasie DW nr 762 w km od 2+127 do 2+210, na działkach nr ewid. 1402/1, 1565/3, 1464, obręb 01, 3026/6, 1795/1, 1796/1, 1797/1, 1798/1, 1799/1, 1442/1, 1714/8, 1714/83, obręb 02, gm. Chęciny.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 9.12.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu