Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.6.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.6.2020 Budowa odcinka gazociągu ś/c w pasie DW 766 w km od 25+600 do 25+680, działka 78/2, obręb 02 Pińczów, 260804_4 Pińczów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 11.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.