OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.2.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Włoszczowa, ul Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Włoszczowa, ul Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.2.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brożka we Włoszczowie, pas drogi wojewódzkiej nr 786
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 22.06.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu