Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.46.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Opis projektowanego obiektu/adres
Przebudowa 5 przejść poprzecznych linii napowietrznej nN 0,4kV nad drogą wojewódzką nr 765 w m. Szydłów w km 20+140, 20+245, 20+300, 20+344, 20+375 oraz budowa dwóch przejść poprzecznych kablem energetycznym pod drogą wojewódzką nr 765 w km 19+990, 20+040, na działkach 606/4, 606/5, 606/9, ul. Kielecka Staszów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.