OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.115.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Załdad Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Załdad Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.115.2021. Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Krakowska. Zakres dotyczący zgłoszenia: Odcinek gazociągu ś/c (250 łiPa) dnllOPE długości 131,5 m w pasie drogowym drogi wojewódzldej nr 762 w łon od 7+036 do 7+167,5.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu