Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.59.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Nowa Słupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowa Słupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa linii nn w DW nr 756, dz. nr 1356/18 Nowa Słupia
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 30.11.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu