Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.10.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.10.2020 - Budowa gazociągu ś/c w działce drogowej DW 742 w km od 61+655 do 61+835, od 61+875 do 62+240, na dz. ew. 445/5 i 445/4, obręb 03, jedn. ewid. 261306_2 Włoszczowa.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 24.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu