Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.8.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka nGazownictwa sp.z o.o. O. ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka nGazownictwa sp.z o.o. O. ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci gazowej ść w DK S7 (DP-3), w msc. Chęciny
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 15.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu