Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.77843.5.8.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.77843.5.8.2016 Budowa linii energetycznej nn przy ul. Tarnowskiej w Kielcach ( DK nr 73), działka nr 582/14 obr. 0017 Kielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
sprzeciw na zgłoszenie - decyzja nr XII/D/2016 z dnia 23.08.2016r.
Informacja o braku sprzeciwu