Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.3.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu, 27-650 Samborzec 199


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu, 27-650 Samborzec 199
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.3.2023. Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi powiatowej Nr 0805T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Koprzywnica w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Koprzywnica (ul.ll-go Listopada) od km 0+000 do 0+710".
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu