Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.54.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c do budynku biurowego DK 73 km 18+193 do 18+244 m. Bilcza gm. Morawica
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 16.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.