Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.55.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Poleska 37, 25-325 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Poleska 37, 25-325 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.55.2020 Budowa sieci ciepłowniczej w Kielcach, al. Tysiaclecia PP, etap I, DK nr 73,
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 24.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu