Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.58.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z o.o. Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z o.o. Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.58.2020 Budowa gazociągu ść w DK nr 9, dz. 424 Suliszów, gm. Łoniów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 17.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu