Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.54.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Anna Maciejewska


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Anna Maciejewska
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.54.2019 Rozbudowa sieci wodociagowej w DW nr 753, w msc. Bieliny Kapitulne
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 20.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu