OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 72 - Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.31.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.31.2022. „ Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej śr./ciśn. w pasie drogi krajowej DK 77" odcinek: 25.1-26-26.3 ; 26-26.1 ; 27.1-27.2 ; 36.1-36.2-36.3 - 37; 42.1-42.2 ; 63-63' w km od 17+463 do 17+481 ; 17+488 ; 17+768 do 17+782 ; 18 + 051 ; 17+343 dz. nrew.: 1159/3 , 1159/4 . 1159/5 , 1159/6 . 1159/7 , 1159/9 , 1159/20 . 1159/21. Jed. ew.: 260901_1 Sandomierz , Obręb: 0004 Sandomierz Poscaleniowy
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu