OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90 - Burze z gradem Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.5.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Miachałów, Michałów 115, 28-411 Miachałó


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Miachałów, Michałów 115, 28-411 Miachałó
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.5.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Michałów, DW nr 766, Miachałów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 14.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.