Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.3.2017 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.3.2017 Budowa sieci energetycznej oświetlenia w DK nr 42 w miejscowości Skórnice, gm. Fałków
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 09-02-2017r. przyjęto zgłoszenie bez uwag