Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.46.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.46.2022. Budowa sieci gazowej ś/c w m. Kielce, ul. Radomska. Zakres dotyczący zgłoszenia: Odcinki gazociągu ś/c (250kPa) dn 63PE długości 21,5m w pasie drogowym drogi krajowej nr 73, w km od 4+408,5 do 4+410, oraz od 4+499 do 4+501
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu