INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.35.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.35.2020 Rozbudowa linii energetycznej nn oświetlenia drogowego w msc. Cudzynowice, Kazimierza Wielka
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 20.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu