OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.110.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KIELCACH, UL. LOEFFLERA 2, 25-550 KIELCE


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KIELCACH, UL. LOEFFLERA 2, 25-550 KIELCE
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.110.2021. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką DW758 w km 34+007 w miejscowości Ciszyca, gm. Koprzywnica (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Projektowany odcinek sieci gazowej ś/c z rur politylenowych - gaz ziemny, symbol E, dz. 821/1 obręb Ciszyca
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Wycofano wniosek