Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.27.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.27.2023. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR 222/1 W ŁONIOWIE, GM. ŁONIÓW
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu