Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.65.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.65.2019 Budowa kanalizacji deszczowej w DW 749, na działkach nr ewid. 4991, 4990, 4820/2, 4820/1, 5183/1, obręb 0002, jednostka ewid. 260503_4 Końskie - miasto. IR.II.7843.5.65.2019
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu