Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.29.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.29.2022. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą gminną nr 388065T w msc. Promnik polegająca na budowie chodnika" w ramach zadania -budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Promnik ul. Osiedlowa wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu