Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.9.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa oświetlenia DW 744, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 24.04.2019 r. wycofano zgłoszenie
Informacja o braku sprzeciwu