Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.5.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Koneckiej w Radoszycach - odcinek w pasie DW 728
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 10.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu