OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.15.2017 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.15.2017, Budowa oswietlenia drogi powiatowej 0001T ul. Przypkowskiego w Jędrzejowie
Wniesienie sprzeciwu /data/
Decyzją nr XXI/D/2017 w dniu 17.05.2017r. wniesiono sprzeciw
Informacja o braku sprzeciwu