Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.40.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.40.2021 - budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 4450/4, obręb 05, jedn. ewid. 260503_4 Końskie.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 14.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu