Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.7.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.7.2016 budowa kanalziacji sanitarnej w DW 754, ul. Bałtowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 04.08.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu