Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.93.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.93.2022. Budowa sieci wodociągowej w poboczu ul. Czarnieckiego z włączeniem w miejscowości Marchocice do istniejącego wodociągu średnicy 110 zlokalizowanej na dz. nr 195, obręb Wałkonowy Dolne do zabudowanego hydrantu nadziemnego na dz. nr 1076/19, obręb Secemin i dalej na dz. nr 1077/12
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu