Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.45.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DK nr 74, dz. Kostomłoty II, gm. Miedziana Góra
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 9.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu