OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Burze Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.25.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.25.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 728, na działce nr ewid. 8586/8, obręb 0025, jednostka ewid. 260504_2 Radoszyce.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 04.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.