Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.59.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PKP PLK SA ul. Targowa 74 Warszawa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PKP PLK SA ul. Targowa 74 Warszawa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.59.2019 Budowa sieci wodociągowej - linia kolej. nr 25 Marcinków
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu