Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.57.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Przedsiębiorstwo Produkyjno-Usługowe PROPOL sp. z o.o. w Osieku, ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Przedsiębiorstwo Produkyjno-Usługowe PROPOL sp. z o.o. w Osieku, ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.57.2020 Budowa odcinków wodociągu magistralnego na terenach zamkniętych ( linia kolejowa nr 70 i 65 obr. Pliskowola i Niekrasow, gm. Osiek
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu