Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.91.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.91.2021 Budowa odcinka kablowego sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Siesławice - Gmina Busko-Zdrój
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu