Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.33.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99a


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99a
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.33.2018 Budowa sieci oświetlenia drogowego w Dk nr 42 w msc. Dęba
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu