Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.106.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina łagów, ul. Rynek 62, 25-025 Łagów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina łagów, ul. Rynek 62, 25-025 Łagów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.106.2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym w miejscowości Lecłióweli, Małacentów, gmina Łagów. Projekt dotyczy przejścia przez działld będące w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Przejścia poprzeczne kanalizacji sanitarnej przez działkę nr ew. 158 obręb 004 Lechówek w Itm 112+467 i km 112+597 -pas drogowy drogi krajowej nr 74. Projektuje się sieć kanalizacyjną DN200 PVC o długości 18,9m w km 112+467 oraz DN200 PVC o długości 20,2m w km 112+597. Sieć wykonana w całości metodą bezwykopową. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34 łączone przez uszczelki w rurach osłonowych
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu