Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
11 IR.II.7843.5.21.2021 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na dz. 3685/2, obręb Wąchock, gm. Wąchock. W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
12 IR.II.7843.5.18.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 375, na działkach nr 27/1, 27/6, 27/7, 27/8, obręb 01, gm. Nowa Słupia. W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
13 IR.II.7843.5.17.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 762 w km 10+505, na działkach 189/32, 189/45, obręb 05, gm. Nowiny. W dniu 09.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
14 IR.II.7843.5.19.2021 - budowa gazociągu s/c w pasie DK 73 w km 42+320 do 42+511, na działce nr 201/3, obręb 01, gm. Chmielnik W dniu 11.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.

Wybierz Strony