Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
11 IR.II.7843.5.40.2021 - budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 4450/4, obręb 05, jedn. ewid. 260503_4 Końskie. W dniu 14.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
12 IR.II.7843.5.39.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 63+873, dz. 1766/28, gm. Rytwiany. W dniu 21.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
13 IR.II.7843.5.35.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 66+910, dz. 538, gm. Rytwiany W dniu 26.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
14 IR.II.7843.5.32.2021 - budowa odcinka gazociągu w pasie DK nr 74 w km 3+198-3+353 i 3+353-3+425, na działkach nr 143/5, 145/1 i 172/6, obręb 05, gm. Masłów. W dniu 04.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
15 IR.II.7843.5.31.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 752 w km między 15+892 a 17+181, na działce nr ewid. 2978/1, gm Bodzentyn. W dniu 23.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.

Wybierz Strony