Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IN-II.7843.5.6.2015 Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego w pasie drogowym DW nr 755 w km 19+075 do km 19+435 na działce nr ewid. 1738/3 w obrebie ewid. 1 Ożarów położonej w gminie Ożarów. - W dniu 14-09-2015r. przyęto zgłoszenie bez sprzeciwu
2 IN-II.7843.5.5.2015r. Budowa oświetlenia drogowego przebiegającego wzdłuż DW 764 na odcinku od km 15,40 do km 15,44 ze stacji nr 1276 w Daleszycach przy ul. Głowackiego na działkach o nr ewid.:2748/3; 2748/4; 2748/5; 2748/6 w obrębie: 1 Daleszyce, w jednostce ewid: Daleszyce - miasto. - w dniu 09-09-2015r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu