Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Koneckiej w Radoszycach - odcinek w pasie DW 728 W dniu 10.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa gazociągu i przyłączy ść. w DW nr 763, k. 4+790 - 4+680, w msc. Brzeziny , ul. Chęcińska W dniu 11.03.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu