Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogowym DW 761 (km od 0+042 do 0+086) oraz na przekroczeniu DW 762 (km 6+839) ul. Na Ługach, Krakowska, Fabryczna m. Kielce W dniu 10.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej nr S7 w km 14+770 do km 14+975 w msc. Janów Dolny W dniu 11.03.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu