Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.16.2021 - budowa sieci kablowej w pasie DW nr 761 w km od 2+410 do 2+520, na działkach 29/3, 145/50, 173/1, 174/1, 176/3, 272/1, obręb 0019, gm. Kielce. W dniu 09.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
2 IR.II.7843.5.14.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w km 147+117,5 linii kolejowej nr 8, działka 1/10 oraz 1/26, gm,. Skarżysko Kamienna. W dniu 14.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
3 IR.II.7843.5.15.2021 - budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia w pasie DK nr 74 w km od 67+018 do 67+023, dz. 141/3 i 515/1, gm. Miedziana Góra. W dniu19.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
4 IR.II.7843.5.13.2021 Budowa gazociągu śc w DW nr 754 dz. Ostrowiec Św. ul. Skośna W dniu 18.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
5 IR.II.7843.5.12.2021 Budowa sieci gazowej śc z przyłączem w DW nr 742 , dz. 1739/2 Włoszzcowa miasto W dniu 01.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
6 IR.II.7843.5.11.2021 Budowa sieci gazowej sć pod linią wąskotorową Jędrzejów-Umianowice, dz. nr 354 Jędrzejów W dniu 16.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 IR.II.7843.5.10.2021 - budowa gazociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 754 w km 4+053, na działce 43/1, obręb 0022, gm. Ostrowiec Św. W dniu 15.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
8 IR.II.7843.5.9.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie drogi wojewódzkiej nr 754 w km od 3+619 do 3+698, na działce 1/1, obręb 0022, jedn. ewid. 260701_1 Ostrowiec. W dniu 15.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 IR.II.7843.5.8.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie drogi wojewódzkiej nr 754 w km od 3+000 do 3+047, na działkach nr 1/1 i 42/1, obręb 0019, jedn. ewid. 260701_1 Ostrowiec. W dniu 15.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
10 IR.II.7843.5.7.2021 - budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie DW 786 w km 62+480, na działkach 165 i 167/1, obręb 0014 Kuzki, jednostka ewid. 261306_5 Włoszczowa. W dniu 4.02.2021r. zawiadomiono o braku uwag