Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ciągły trzyminutowy alarm ostrzegający przed klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska usłyszeli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ciągły trzyminutowy alarm ostrzegający przed klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska usłyszeli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania rozpoczął się o godz. 10.00. Po 30 minutach od pierwszej próby, syreny zostały ponownie uruchomione na trzy minuty. W treningu uczestniczyły centra zarządzania kryzysowego oraz jednostki organizacyjne wykrywania zagrożeń i alarmowania ze wszystkich gmin i powiatów województwa. Wszyscy doskonalili się w opracowywaniu komunikatów ostrzegawczych i alarmowaniu ludności. Sprawdzony został system łączności alarmowania i stan techniczny syren alarmowych. Doskonalone były także zasady współdziałania z mediami. W Kielcach włączono 63 syreny. Urządzenie zlokalizowane na dachu budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono drogą elektroniczną z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody (na fotografii).