OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydawnictwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl