Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
9 grudnia 2019

Umowy na finansowanie zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 podpisał z samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz.

Podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących
Podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących
25 listopada 2019

Nagrodami i wyróżnieniami uhonorowano jednostki pomocy społecznej z naszego regionu podczas uroczystości z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Dzień Służby Cywilnej
Dzień Służby Cywilnej
19 listopada 2019

Pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego celebrowali swoje święto. Wojewoda Zbigniew Koniusz podziękował urzędnikom za wykonywaną pracę oraz wręczył odznaczenia państwowe.

Miliony na inwestycję
Miliony na inwestycję
15 listopada 2019

O podpisaniu umowy wspierającej budowę w naszym regionie odcinka drogi ekspresowej S7 poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz. Dofinansowanie wynosi prawie 157 milionów złotych.

Kontakt z urzędem

Oddział Obsługi Klienta
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
budynek: A, pokój: BOK
pracujemy w godzinach: 7.30-15.30

tel.: +48 (41) 342 18 00

fax: +48 (41) 342 18 34

Informacja paszportowa ŚUW:
+48 (41) 342 14 13

Oddział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Zasady kontaktów osobistych i telefonicznych w oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
+48 (41) 342 14 64
+48 (41) 342 19 64

222 500 115 (rządowy system informacji telefonicznej - numer centralny)
222 500 113 (rządowy system informacji telefonicznej - numer Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) Inicjatywa "Obywatel"

e-mail: bdg03@kielce.uw.gov.pl

Kontaktując się z Oddziałem Obsługi Klienta można uzyskać informacje dotyczące toku załatwianej sprawy.

Załatw sprawę w urzędzie drogą elektroniczną:

Adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP

W korespondencji kierowanej do urzędu należy wskazać wydział lub znak sprawy.

Elektroniczny e-urząd
 

Osoby uprawnione zgłaszające się do Urzędu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka
migowego lub pracownika Urzędu, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pocztą elektroniczną na adres: bok09@kielce.uw.gov.pl

Mapa dojazdu
Mapa dojazdu do ŚUW

Zapowiedzi

Aktualności

 • Wigilijne spotkanie
  12.12.2019
  Wigilijne spotkanie

  Z okazji zbliżających się świąt, z przedstawicielami środowisk kombatanckich oraz działaczami opozycji antykomunistycznej z naszego regionu spotkał się wojewoda Zbigniew Koniusz.

 • Koalicja seniorów
  10.12.2019
  Koalicja seniorów

  W spotkaniu podsumowującym projekt „Świętokrzyska Koalicja Seniorów - Przepisy na bezpieczeństwo” wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

 • Maluch plus
  09.12.2019
  Maluch plus

  W ramach naboru uzupełniającego można składać wnioski o dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – moduł 4.

 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  09.12.2019
  Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

  Umowy na finansowanie zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 podpisał z samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz.

 • Program dla seniorów
  09.12.2019
  Program dla seniorów

  Do 7 stycznia można składać oferty w ramach nowej edycji wieloletniego programu „Senior+”. List do samorządów z zaproszeniem do udziału w konkursie wystosowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 • Spotkanie z ministrem
  06.12.2019
  Spotkanie z ministrem

  Wojewoda Zbigniew Koniusz wziął udział w naradzie wojewodów z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim.

 • Nowe przepisy drogowe
  06.12.2019
  Nowe przepisy drogowe

  Wojewoda Świętokrzyski przypomina, że w piątek, 6 grudnia 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy drogowe - dotyczące jazdy „na suwak” i „korytarza życia”.