Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ankieta - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ankieta

ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH

Krok /12

1. Czy załatwiana przez Pana/Panią sprawa jest/była związana z:
2. Proszę wskazać Wydział/Biuro, w którym załatwiał/a Pan/i sprawę:
3. Wniesiona sprawa została załatwiona:
4. Z jakich form kontaktu z Urzędem dotychczas Pan/i korzystał/a?
5. Proszę określić poziom zadowolenia ze współpracy z Urzędem:
Jak Pan/i ocenia pracowników Urzędu, z którymi miał/a Pan/i kontakt, przy uwzględnieniu wymienionych czynników? (proszę dokonać oceny w skali od 1 do 3, gdzie 1-oznacza poniżej oczekiwań, 2-zgodnie z oczekiwaniami, 3-powyżej oczekiwań)
terminowość i rzetelność załatwiania sprawy
profesjonalizm i kompetencje zawodowe
zaangażowanie i uprzejmość
Informacje na temat respondenta:
Proszę podać wiek:
Proszę podać wykształcenie: