Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nowe kluby dla seniorów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.07.2019

Nowe kluby dla seniorów

Umowy w ramach dodatkowego naboru do rządowego Programu „Senior+” podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów.

Łączne dofinansowanie dla 16 gmin - na utworzenie domów oraz klubów Senior+ bądź zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek  - wynosi ponad 1 milion 600 tysięcy złotych. Dzięki podpisanym umowom powstanie kolejnych 10 klubów oraz 1 dom dla  seniorów. W ramach Modułu I programu – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki – pieniądze otrzyma 11 gmin: Bliżyn, Działoszyce, Lipnik, Łoniów, Łopuszno, Mniów, Oksa, Radoszyce, Raków, Sitkówka-Nowiny oraz Wiślica. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku 1 424 237,89 zł.
Podpisano także umowy na wsparcie funkcjonowania już powstałych placówek  dla seniorów - w ramach Modułu II programu. Pieniądze na ten cel  - 220 541 zł - trafią do 5 samorządów. Są to gminy: Brody, Kazimierza Wielka, Strawczyn, Zawichost oraz Złota.

Program „Senior+” na lata 2015–2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych samorządu, związanych z zapewnieniem opieki dla osób starszych. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o środki przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wziął udział senator Krzysztof Słoń.