Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Rodzina 500+” w Kielcach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
31.07.2019

„Rodzina 500+” w Kielcach

O akcji informacyjnej dotyczącej rządowego programu „Rodzina 500+” mówili podczas konferencji prasowej w Kielcach wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. i przyczynił się do poprawy sytuacji materialnej rodzin. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Akcja informacyjna w województwie rozpoczęła się 24 czerwca. Wojewoda, wicewojewoda oraz pracownicy urzędu wojewódzkiego odwiedzili wszystkie gminy regionu. Podczas organizowanych spotkań mieszkańcy otrzymali ulotki oraz broszury informujące o rządowym programie. Mogli także uzyskać odpowiedzi na pytania związane z jego funkcjonowaniem - szczególnie na temat zmian obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

- Odwiedziliśmy wszystkie gminy naszego województwa, ale nasza akcja trwa nadal. Dotychczas wpłynęło już prawie 60 tysięcy wniosków, jednak część mieszkańców, których obejmuje program „Rodzina 500+”, takich wniosków jeszcze nie złożyła. Cieszę się, że niektóre gminy wypłacają środki finansowe już od pierwszego dnia funkcjonowania programu. Ale są też takie gminy, które zrealizowały niewiele wniosków. Proszę te samorządy o mobilizację, by pieniądze trafiały jak najszybciej do beneficjentów programu. 29 tysięcy wniosków w naszym regionie zostało już zrealizowanych. Za jak najbardziej zasadne uważamy kontynuowanie naszych działań i spotykanie się z mieszkańcami regionu – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

- Rozmawialiśmy z mieszkańcami naszego regionu. Są zadowoleni z tego programu. Dzięki tym środkom zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby dzieci w województwie. Mamy świadomość tego, że dzięki „Rodzinie 500+” zostanie całkowicie wyeliminowana skrajna bieda - dodał wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Program „Rodzina 500+” w pigułce

 • Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Świadczenie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, a od 1 lipca 2019 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
 • Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
 • Od 2021 wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to zrobić przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.
 • Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.
 • Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
 • Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
 • Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

  Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500+” na stronie www.gov.pl/rodzina.