Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Pieniądze na drogę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.08.2019

Pieniądze na drogę

Umowę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z samorządem Zagnańska.

Gmina Zagnańsk otrzyma rządowe wsparcie na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Umer-Zarzecze. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa.