Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Debata o Polsce i Europie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.10.2019

Debata o Polsce i Europie

Seminarium naukowe „Świętokrzyskie dla Europy – 15 lat Polski w Unii Europejskiej” otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek. Gościem spotkania w urzędzie wojewódzkim był wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu wojewody „Świętokrzyskie dla Europy”. Była okazją do dyskusji na temat roli Polski w Unii Europejskiej, podsumowania dotychczasowej współpracy oraz celów i wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną.

- Podczas debaty będziemy mówić o tym, jak ważne jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz o tym, jak ważna jest Polska dla Unii Europejskiej. Seminarium jest wynikiem naszych działań w ramach programu „Niepodległa” na lata 2017-2022, który przyniósł naszemu województwu naprawdę dobre rezultaty. Mogliśmy zrealizować dwa projekty skierowane głównie do młodych ludzi. To dobrze, gdy młodzież zabiera głos w sprawach ważnych dla naszej ojczyzny – powiedziała wojewoda witając uczestników spotkania.

Seminarium naukowe, zrealizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach, było adresowane do różnych grup wiekowych oraz zawodowych. Jego uczestnikami byli m.in. uczniowie świętokrzyskich szkół, parlamentarzyści, naukowcy, przedstawiciele służb mundurowych i wojska, kombatanci, pracownicy administracji oraz samorządowcy. - Cieszę się, że są z nami reprezentanci samorządów. Będziemy bowiem także mówić, jak ważne dla gmin czy powiatów jest to, że przez 15 lat mogliśmy sięgać po unijne środki dla rozwoju naszych małych ojczyzn – podkreśliła Agata Wojtyszek.

Na zakończenie seminarium wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski podziękował prelegentom za wygłoszone referaty oraz zaproszonym gościom za udział w spotkaniu.

Referat „Dziedzictwo kulturowe – pamięć dla przyszłości” wygłosiła dr hab. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. O dziedzictwie kultury jako wyznaczniku tożsamości w zjednoczonej Europie na przykładzie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach mówił dyrektor tej instytucji Paweł Kołodziejski. „Udział szkolnictwa wyższego regionu w rozwoju województwa świętokrzyskiego na przykładzie działań Politechniki Świętokrzyskiej” był z kolei tematem wystąpienia rektora PŚ prof. Wiesława Trąmpczyńskiego, zaś o wpływie funduszy europejskich na jakość edukacji na przykładzie naszego województwa mówił kurator oświaty Kazimierz Mądzik.
Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek podkreślił – na przykładzie swojej gminy -  jak dużą szansą dla samorządów jest członkostwo w Unii Europejskiej. Tematem wystąpienia dr. Janusza Wdzięczaka z Instytutu Sobieskiego był „Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw”. Ostatni referat nosił tytuł „Pamięć o niedawnej przeszłości jako czynnik budowania współczesnej tożsamości i świadomości obywateli Europy”, a wygłosiła go naczelnik kieleckiej delegatury IPN dr Dorota Koczwańska-Kalita.